Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website mogeljik te maken, bijvoorbeeld om ingelogd te blijven van pagina naar pagina. Door verder te gaan op deze pagina gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Om meer te leren over cookies of om uw voorkeuren te wijzigen, kunt u de privacyverklaring op de website raadplegen. Houdt u er rekening mee dat wanneer u het gebruik van cookies uitschakelt sommige functies niet naar behoren zullen werken. Lees meer

Beperkt privacybeleid van SquareTrade Europe

SquareTrade Europe Limited, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD1070, Malta, ( “wij” “ons” of “SquareTrade”) heeft een verbintenis aangegaan om de privacy van SquareTrade-klanten te beschermen en te respecteren.

Deze verklaring bevat de basis waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees wat volgt nauwkeurig door om onze standpunten en praktijken wat betreft uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe wij ze zullen behandelen.

SquareTrade verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, Verordening 2016/679 of eender welke equivalente nationale wetgeving (gezamenlijk, “AVG”). Voor de doeleinden van de AVG zal SquareTrade (i) een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke zijn met alle bedrijven waarmee SquareTrade optreedt als tussenpersoon voor verzekeringen in de EU en (ii) een gegevensverwerker voor alle bedrijven namens wie SquareTrade de verzekering verschaft.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of contact wenst op te nemen met SquareTrade wat betreft uw rechten inzake uw persoonsgegevens, neem dan contact op met SquareTrade op privacy@squaretrade.com.

 1. Welke informatie verwerken we over u?

  Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u als gevolg van uw interactie met onze websites: www.squaretrade.fi, www.squaretrade.at, www.squaretrade.se, www.squaretrade.es, www.squaretrade.pt, www.squaretrade.dk, www.squaretrade.de, www.squaretrade.no, and www.squaretrade.nl (“onze sites”) of als anderszins beschreven hieronder.

  Informatie die u ons geeft

  Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u de volgende activiteiten uitvoert:

  • uw schadeclaim registreren
  • inloggen op uw account
  • belangstelling tonen in of het kopen van onze producten of services
  • informatie aanvragen
  • opmerkingen of vragen naar ons sturen
  • onze websites of onze applicaties op sites of platformen van derden gebruiken

  De persoonsgegevens die u mogelijk verstrekt door de bovenstaande activiteiten uit te voeren en die wij mogelijk verzamelen en verwerken, omvatten uw:

  • naam
  • land waar u woont
  • e-mailadres
  • gebruiksnaam en wachtwoord van uw account
  • woon- en facturatieadres
  • telefoonnummer, ook uw mobiel nummer
  • betalingsinformatie
  • IMEI van mobiele telefoons
  • inhoud van berichten, zoals opmerkingen of vragen

  Informatie die wij over u verzamelen

  Telkens u een van onze sites bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

  • technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) adres dat gebruikt wordt om uw computer met internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, ingestelde tijdzone, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform; en
  • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), zoekgeschiedenis naar, via en vanuit onze site (inclusief datum en tijd), producten of services die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, responstijd van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, kliks en muisbewegingen), methoden die worden gebruikt om uit een pagina te browsen, en alle telefoonnummers die gebruikt worden om onze klantenservicenummers te bellen.
 2. Welke cookies gebruiken we?

  Onze sites gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere bezoekers aan onze site. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden als u onze website bekijkt en stelt ons ook in staat onze site te verbeteren.

  Een cookie is een klein bestand met letters en nummers die wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Telkens u terugkeert naar onze site, haalt de browser de cookie op en stuurt het naar de server van de site.

  Wij gebruiken de volgende cookies op onze site:

  • Strikt noodzakelijke cookies – dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze site. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies die het mogelijk maken dat u op beveiligde gebieden van onze site kunt inloggen.
  • Analytische/prestatiecookies – hiermee kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers door onze site navigeren terwijl ze er gebruik van maken. Dit helpt ons om de manier waarop de site werkt te verbeteren door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken of door te zien welke versies van onze site het best werken.
  • Functionele cookies – deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site. Dit stelt ons in staat onze content voor u te personaliseren en uw voorkeuren te onthouden.

  U kunt cookies blokkeren door een instelling in uw browser te activeren waarmee u de instellingen voor alle of bepaalde cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (inclusief essentiële cookies) kan het zijn dat u geen toegang hebt tot alle of bepaalde delen van onze site.

  Behalve strikt noodzakelijke en functionele cookies vervallen alle cookies binnen 30 dagen.

 3. Wat is onze wettige grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

  Met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken in verband met producten of services die wij aanbieden en/of het vervullen van verplichtingen jegens u, verwerken wij die persoonsgegevens op basis van het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of om, op uw verzoek, stappen te ondernemen alvorens een dergelijk contract aan te gaan.

  Met betrekking tot alle andere persoonsinformatie die wij verwerken in verband met interacties door u op onze sites, verwerken wij die persoonsgegevens bij het vervullen van onze rechtmatige belangen in het beschikbaar maken voor u van onze services via onze sites en het bereiken van onze gerelateerde zakelijke doelen, inclusief identiteitverificatie en fraudepreventie.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om onze wettelijke verplichtingen na te leven.

 4. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben op de volgende manieren.

  Informatie die u ons geeft

  Wij gebruiken deze informatie:

  • om producten en services aan u te verstrekken en te leveren
  • om u relevante informatie te sturen, waaronder bevestigingen, facturen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingsmeldingen, en ondersteunings- en administratieve berichten
  • om te reageren op uw opmerkingen en vragen en klantenservices te verstrekken
  • om stappen te ondernemen om problemen die u signaleert aan te pakken
  • om onze websites te beheren en verbeteren
  • om uw identiteit te verifiëren en fraude te voorkomen
  • om onze wettelijke verplichtingen na te leven
  • om u te voorzien van informatie over onze andere services

  Informatie die wij over u verzamelen

  Wij gebruiken deze informatie zoals hierboven uiteengezet is en:

  • om onze verplichtingen tegenover u na te komen
  • onze sites te verbeteren als waarborg dat content op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd aan u en het apparaat dat u gebruikt om die content te bekijken
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze sites veilig en beveiligd te houden
  • om u in staat te stellen deel te nemen aan de voorzieningen van onze service, wanneer u ervoor kiest dat te doen
  • om onze sites te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, research, statische en onderzoeksdoeleinden
  • om uw identiteit te verifiëren en fraude te voorkomen
  • om wettelijke verplichtingen na te leven
 5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

  • onze verzekeraars, externe leveranciers, consultants, en andere serviceproviders die voor of namens ons werken en die toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben om hun services aan ons te verstrekken en bepaalde functies namens ons uit te oefenen. Deze derden zullen alleen toegang hebben tot uw informatie om deze services of taken namens ons uit te voeren;
  • onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, joint ventures, of andere bedrijven die onder gezamenlijke controle met ons staan (“gelieerde bedrijven”) ten behoeve van interne administratie en beheer, het leveren van onze services, interne analyses, gegevensbeheer en technische ondersteuning. Wanneer wij informatie delen met onze gelieerde bedrijven eisen wij van hen dat ze deze privacyverklaring nakomen;
  • derden in verband met een fusie, financiering, acquisitie of ontbinding, transactie of procedure in verband met een verkoop, doorgifte, afstoting, of openbaarmaking van al of een deel van onze zakelijke belangen of activa aan een ander bedrijf;
  • een andere partij als wij insolvent worden of anderszins onze commerciële activiteiten staken en deze derde zal dan uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met hun privacyverklaring;
  • verzekeraars met als doel om onder bepaalde omstandigheden verzekering te verstrekken en schadeclaims en reparaties af te handelen;
  • andere partijen om wettelijke redenen, zoals openbare of overheidsinstanties om te reageren op vragen die ze hebben, of andere wettelijke instanties, professionals of rechtbanken om te voldoen aan rechterlijke bevelen en andere wettelijke processen, gebruik te maken van beschikbare rechtsmiddelen, schade te beperken die wij kunnen lijden, onze zakelijke activiteiten of de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van ons, u en anderen te beschermen; en met
  • onze gelieerde bedrijven en/of externe leveranciers om u marketingmateriaal te verstrekken, maar alleen als u akkoord gaat dergelijk marketingmateriaal van ons te ontvangen.
 6. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door en waar worden ze bewaard?

  Persoonsgegevens die door SquareTrade worden verzameld kunnen bewaard en verwerkt worden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of in een ander land waar SquareTrade of zijn gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen of externe providers faciliteiten hebben. SquareTrade heeft de volgende beschermende mechanismen ingesteld wat betreft het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens bieden.

  Modelcontractbepalingen

  Wij hebben modelcontractbepalingen uitgevoerd die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie wat betreft de doorgifte van uw persoonsgegevens naar SquareTrade, Inc., in de Verenigde Staten en SquareTrade Limited in het VK. Onder de AVG treden SquareTrade, Inc. en SquareTrade Limited op als gegevensverwerkers wat betreft dergelijke doorgiften en SquareTrade Europe Limited handelt als een verwerkingsverantwoordelijke. Zowel SquareTrade, Inc. als SquareTrade Limited zorgen ervoor dat wij modelcontractbepalingen gebruiken met alle leveranciers die wij inschakelen in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens buiten de EU, VK en/of US.

 7. Welke veiligheidsmaatregelen implementeren we?

  Uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en veiligstellen is heel belangrijk voor ons. Wij hebben passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd met als doel uw informatie te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking, inclusief het gebruik van codering en andere technologische beveiligingen om veiligheidsrisico’s te beperken.

  Wij waarborgen dat, in overeenstemming met de AVG, wij gegevensbeschermingsovereenkomsten hebben afgesloten met alle serviceproviders die wij inschakelen om aan uw verzoeken te voldoen.

  Van tijd tot tijd evalueren wij ons interne veiligheidsbeleid en onze interne richtlijnen in verband met veiligheid om rekening te houden met nieuwe technologie en methoden, het risico dat verwerking met zich meebrengt en de aard van de gegevens die worden beschermd. Wij beperken de toegang tot onze databases met persoonsgegevens tot geautoriseerde personen die een gerechtvaardigde behoefte hebben om toegang te krijgen tot dergelijke informatie en beperken de retentieperioden zodat gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bijgehouden.

  Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet helemaal veilig. Hoewel wij alle redelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die worden verzonden naar onze site niet garanderen; iedere overdracht is op uw eigen risico. Nadat wij uw informatie ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 8. Welke rechten hebt u wat betreft uw persoonsgegevens?

  Het kan zijn dat u de volgende rechten hebt wat betreft uw persoonsgegevens in de mate dat dit toegelaten is door de AVG:

  • het corrigeren van onjuiste persoonsgegevens die wij over u bewaren
  • het laten wissen van uw persoonsgegevens, onder bepaalde omstandigheden
  • het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens als u de juistheid ervan betwist, als u denkt dat het verwerken ervan onwettig is, als u anderszins bezwaar hebt tegen het verwerken ervan, of als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u ze nodig hebt in verband met een wettelijke schadeclaim
  • toegang te hebben tot uw persoonsgegevens en het recht kopieën van uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, courant gebruikt en machineleesbaar formaat en deze kopieën door te geven aan een andere gegevensverwerker, onder bepaalde omstandigheden
  • een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming als u denkt dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de AVG

  Als u contact wenst op te nemen met SquareTrade in verband met uw rechten in verband met uw persoonsgegevens, neemt u contact op met SquareTrade op: privacy@squaretrade.com. Wij zullen uw identiteit moeten verifiëren voordat wij actie kunnen ondernemen wat betreft het uitoefenen door u van uw bovengenoemde rechten.

  Als u toestemming hebt gegeven om van ons marketingmateriaal te ontvangen, kunt u ook de toestemming die u ons geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken door een e-mail te sturen naar: privacy@squaretrade.com. Als u uw toestemming intrekt, stoppen wij met het verwerken van relevante persoonsgegevens behalve voor zover wij andere redenen voor verwerking hebben onder de toepasselijke wetgeving.

 9. Zijn er risico’s als ik vanuit de site naar sites van derden ga?

  Het kan zijn dat onze sites van tijd tot tijd links naar en van andere websites/platforms bevatten.

  Als u een link volgt naar, of iets deelt op, een van deze websites of platforms denk er dan aan dat deze sites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit andere beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens verstrekt.

 10. Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

  SquareTrade bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om onze services te verstrekken en/of onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke contracten met klanten en bedrijfspartners uit te voeren.

 11. Wijzigingen in onze privacyverklaring

  Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring van tijd tot wijzigen en wij zullen de datum van de kennisgeving aangeven door de “laatst bijgewerkte” datum hieronder aan te passen. Wij zullen bijkomende kennisgeving verstrekken als dit wezenlijke wijzigingen zijn.

Laatst bijgewerkt op 5 november 2020