Privacyverklaring

Privacyverklaring SquareTrade EU

SquareTrade Europe Limited, VISION EXCHANGE BUILDING, TERRITORIALS STREET, ZONE 1, CENTRAL BUSINESS DISTRICT, BIRKIRKARA CBD1070. MALTA, ("wij", "ons" of "SquareTrade") doet er alles aan om de privacy van SquareTrade-klanten te beschermen en te respecteren.

Deze verklaring bevat de basis waarop alle persoonsgegevens, die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe we deze behandelen.

SquareTrade verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 of eender welke equivalente nationale wetgeving (gezamenlijk "AVG"). Voor de doeleinden van de AVG zal SquareTrade Europe Limited (i) een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke zijn met bedrijven waarmee SquareTrade Europe Limited optreedt als tussenpersoon voor verzekeringen in de EU en (ii) een gegevensverwerker voor elk bedrijf waarvoor SquareTrade Europe Limited de verzekering verschaft.

Hebt u vragen over deze privacyverklaring of wenst u SquareTrade te contacteren in verband met een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, neem dan contact op met SquareTrade via: privacy@squaretrade.com.

 1. Welke informatie over u verwerken we?

  We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens over u als gevolg van uw interactie met onze websites: www.squaretrade.co.uk, www.squaretrade.fi, www.squaretrade.at, www.squaretrade.se, www.squaretrade.es, www.squaretrade.pt, www.squaretrade.dk, www.squaretrade.de, www.squaretrade.no and www.squaretrade.nl (“onze websites”) of zoals hieronder anders wordt beschreven.

  Informatie die u ons geeft

  We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u de volgende activiteiten uitvoert:

  • Uw claim registreren
  • Inloggen op uw account
  • Interesse tonen in of het kopen van onze producten of diensten
  • Informatie aanvragen
  • Opmerkingen of vragen naar ons sturen
  • Onze websites of onze applicaties op sites of platformen van derden gebruiken

  De persoonsgegevens die u mogelijk verstrekt door bovenstaande activiteiten uit te voeren en die we mogelijk verzamelen en verwerken, omvatten uw:

  • Naam
  • Land van woonst
  • E-mailadres
  • Accountgebruikersnaam en -wachtwoord
  • Woon- en facturatieadres
  • Telefoonnummer, inclusief van uw mobiele telefoon
  • Betalingsinformatie
  • IMEI van mobiele telefoons
  • Inhoud van berichten, zoals opmerkingen of vragen

  Informatie die we over u verzamelen

  Met betrekking tot elk bezoek aan onze websites, verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

  • technische informatie, waaronder het internetprotocol-adres (IP) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw of inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-in-types en -versies, besturingssysteem en platform; en
  • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), zoekgeschiedenis naar, via en van onze website (inclusief datum en tijd), producten of diensten die u hebt bekeken of opgezocht, responstijd van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen), methoden die worden gebruikt om uit de pagina te navigeren en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze klantenservicenummers te bellen.

 2. Welke cookies gebruiken we?

  Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze website te verbeteren.

  Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Telkens wanneer u terugkeert naar onze website, haalt de browser de cookie op en verzendt deze naar de server van de website.

  We gebruiken de volgende cookies op onze website:

  • Strikt noodzakelijke cookies - dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gedeelten van onze site.
  • Analytische / prestatiecookies - hiermee kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen, en zien hoe bezoekers door onze website navigeren. Dit helpt ons om de manier waarop de website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
  • Functionaliteitscookies - deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om de inhoud voor u te personaliseren en uw voorkeuren te onthouden.

  U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te activeren, waarmee u alle of sommige cookies kunt weigeren. Gebruikt u echter uw browserinstellingen om alle cookies te blokkeren (inclusief essentiële cookies), dan hebt u mogelijk geen toegang tot de hele of delen van onze website.

  Met uitzondering van essentiële cookies vervallen alle cookies na 30 dagen.

 3. Wat zijn onze rechtsgrondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

  Met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken in verband met producten of diensten die wij u aanbieden en/of het vervullen van enige verplichting jegens u, verwerken wij die persoonsgegevens op basis van het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijk contract.

  Met betrekking tot elke andere van uw persoonsgegevens die wij verwerken in verband met enige interactie door u op een van onze websites, verwerken wij die persoonsgegevens op basis van het uitvoeren van onze legitieme belangen in het beschikbaar maken van onze diensten via onze websites en het behalen van onze gerelateerde zakelijke doelstellingen, waaronder identiteitsverificatie en fraudepreventie.

  We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

  We gebruiken de persoonsgegevens die we over u hebben op de volgende manieren.

  Informatie die u ons geeft

  We gebruiken deze informatie om:

  • de producten en diensten die u aanvraagt aan te bieden en te leveren
  • u informatie te sturen die relevant is voor uw verzoeken, inclusief bevestigingen, facturen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingsmeldingen en ondersteunings- en administratieve berichten
  • te reageren op uw opmerkingen en vragen, en het bieden van klantenservice
  • stappen te ondernemen om eventuele zorgen die u aan ons meldt, aan te pakken
  • onze websites te beheren en verbeteren
  • uw identiteit te verifiëren en fraude te voorkomen
  • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

  Informatie die we over u verzamelen

  We gebruiken deze informatie:

  • om onze verplichtingen jegens u na te komen
  • om onze websites te verbeteren zodat de inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd aan u en het apparaat waarop u de inhoud bekijkt
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze websites veilig en beveiligd te houden
  • om u toe te staan om deel te nemen aan alle functies van onze dienst, wanneer u ervoor kiest om dit te doen
  • om onze websites te beheren en voor interne activiteiten, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, research, statistische en onderzoeksdoeleinden
  • om uw identiteit te verifiëren en fraude te voorkomen
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 5. Met wie kunnen we uw persoonsgegevens delen?

  We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

  • Onze verzekeraars, externe leveranciers, consultants en andere serviceproviders die voor of namens ons werken en toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben om hun diensten aan ons te leveren en namens ons bepaalde functies uit te voeren. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw informatie met het oog op het namens ons uitvoeren van deze diensten of taken.
  • Onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gezamenlijke controle ('gelieerde bedrijven') voor interne administratie en beheer, het leveren van onze diensten, interne analyses, gegevensbeheer en technische ondersteuning. Wanneer we informatie delen met onze gelieerde bedrijven, eisen we van hen dat ze deze privacyverklaring respecteren.
  • Derden in verband met een fusie, financiering, verwerving of ontbinding, transactie of procedure met betrekking tot de verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten of activa aan een ander bedrijf.
  • Een andere partij als wij insolvent worden of anderszins stoppen met handelen en deze derde partij zal dan uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met hun privacyverklaring.
  • Verzekeraars met het doel onder bepaalde omstandigheden verzekeringen, claims en reparaties af te handelen.
  • Andere partijen om juridische redenen, zoals openbare en overheidsinstanties om te reageren op hun verzoek, of andere juridische autoriteiten, professionals of rechtbanken om te voldoen aan rechterlijke bevelen en andere juridische procedures, het uitoefenen van beschikbare oplossingen, het beperken van schade die we kunnen lijden, ter bescherming van onze activiteiten of het beschermen van rechten, privacy, veiligheid of eigendom van onszelf, u en anderen.
  • Onze gelieerde bedrijven en/of externe leveranciers om u marketing te bieden, maar alleen als u toestemming hebt gegeven om dergelijke marketing van ons te ontvangen.

 6. Waar plaatsen en bewaren we uw persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens die door SquareTrade worden verzameld, kunnen worden opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten of in een ander land waar SquareTrade of zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of externe dienstverleners faciliteiten hebben. SquareTrade heeft de volgende beschermingsmechanismen ingesteld met betrekking tot de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER, die niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

  EU-VS Privacy Shield

  • SquareTrade Inc., ons moederbedrijf, heeft ervoor gekozen om zichzelf te certificeren voor het EU-VS Privacy Shield Framework.
  • Lees meer informatie over het Privacy Shield op de website van het U.S Department of Commerce's Privacy Shield via: https://www.privacyshield.gov. Om de registratie van SquareTrade Inc. op de Privacy Shield-lijst te bekijken, raadpleeg de zelfcertificeringslijst van het U.S Department of Commerce's Privacy Shield op: https://www.privacyshield.gov/list.
  • SquareTrade Inc. houdt zich aan de Privacy Shield-principes van kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperking van doeleinden, toegang en verhaal, uitvoering en aansprakelijkheid.
  • Principe 7, de verantwoording voor het verdere doorgifteprincipe, betekent dat SquareTrade Inc. potentieel aansprakelijk blijft als een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die niet strookt met de Privacy Shield-principes (tenzij SquareTrade Inc. kan bewijzen dat het niet verantwoordelijk is voor het voorval die de schade heeft veroorzaakt).
  • Binnen de Verenigde Staten is SquareTrade Inc. met het oog op de naleving van het Privacy Shield onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsinstantie van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

  Modelcontractbepalingen

  We hebben ook modelcontractbepalingen opgesteld die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie met betrekking tot doorgifte van uw persoonsgegevens aan SquareTrade Inc. in de Verenigde Staten. Onder de AVG treedt SquareTrade Inc. op als een gegevensverwerker met betrekking tot dergelijke doorgiften en handelt SquareTrade Europe Limited als verwerkingsverantwoordelijke. SquareTrade Inc. zorgt er ook voor dat het corresponderende modelcontractbepalingen gebruikt met elke leverancier die het inschakelt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU en de VS.

 7. Welke veiligheidsmaatregelen hebben we getroffen?

  Vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor ons. We hebben passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen toegepast (inclusief in overeenstemming met het Privacy Shield) die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking, inclusief het gebruik van codering en andere technologische beveiligingen om veiligheidsrisico's te verminderen.

  We zorgen ervoor dat we, in overeenstemming met de AVG, gegevensbeschermingsovereenkomsten hebben gesloten met dienstverleners die we inschakelen om aan uw verzoeken te voldoen.

  Van tijd tot tijd evalueren we ons interne beveiligingsbeleid en onze richtlijnen om rekening te houden met nieuwe technologie en methoden, het risico dat wordt gevormd door de verwerking en de aard van de gegevens die worden beschermd. We beperken de toegang tot onze databases met persoonsgegevens tot bevoegde personen die een gerechtvaardigde behoefte hebben om toegang te krijgen tot dergelijke informatie en beperken bewaartermijnen om gegevens niet langer te bewaren dan nodig is.

  Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Helaas is de doorgifte van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 8. Welke rechten hebt u in verband met uw persoonsgegevens?

  U hebt mogelijk de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens voor zover toegestaan door de AVG:

  • het corrigeren van onnauwkeurige persoonsgegevens die we over u bewaren
  • het laten wissen van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden
  • het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de nauwkeurigheid ervan betwist, als u denkt dat de verwerking onwettig is, als u anders bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, of als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig hebt met betrekking tot een juridische claim
  • om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens en het recht om kopieën van uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en deze kopieën onder bepaalde omstandigheden over te dragen aan een andere gegevensbeheerder
  • om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming als u vindt dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de AVG

  Als u contact wilt opnemen met SquareTrade in verband met de rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, contacteer SquareTrade dan via: privacy@squaretrade.com. We zullen uw identiteit moeten valideren voordat we actie ondernemen met betrekking tot uw uitoefening van de hierboven genoemde rechten.

  Als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketing van ons, kunt u ook elke toestemming die u ons geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken door te mailen naar: privacy@squaretrade.com. Als u uw toestemming intrekt, stoppen we met het verwerken van de relevante persoonsgegevens, behalve voor zover we andere redenen hebben om deze te verwerken volgens de toepasselijke wetgeving.

 9. Zijn er risico's als ik via de website toegang krijg tot websites van derden?

  Onze websites kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van andere websites of platformen.

  Als u een link volgt naar, of iets deelt op, een van deze websites of platformen, houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit andere beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens verzendt.

 10. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens worden door SquareTrade niet langer bewaard dan nodig is om onze diensten te verlenen en/of om onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke contracten met klanten en zakenpartners na te komen.

 11. Wijzigingen in onze privacyverklaring

  We kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen de datum van wijziging aangeven door de datum "laatst bijgewerkt" hieronder aan te passen. We voorzien een aanvullende kennisgeving als deze wijzigingen van materieel belang zijn.

Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2020